Công cụ Google Analytics 2020 và chức năng hỗ trợ đặc biết ít người biết

Công cụ Google Analytics 2020 và chức năng hỗ trợ đặc biết ít người biết Dự án Căn hộ New Galaxy

Hotline 0931342229

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Công cụ Google Analytics 2020 và chức năng hỗ trợ đặc biết ít người biết


Công cụ Google Analytics là một dịch vụ miễn phí cho phép đánh giá và báo cáo thống kê chi tiết về truy cập Website của khách hàng. Công cụ Google Analytics cung cấp lưu lượng truy cập, nguồn truy cập, dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu hành vi khách hàng cho Seoer bằng các báo cáo thống kê từng giờ từng ngày. Chức năng chính của Công cụ Google Analytics là đo lương và báo cáo sử dụng API để thống kê cũng như báo cáo mọi thông tin từ khách hàng. Công cụ này không thể thiếu nếu bạn làm Seo, nó hỗ trợ Seoer có được dữ liệu chi tiết nhất và chính xác nhất cũng như đánh giá hiệu quả của Website.

Centralland là Trung tâm Đào tạo Seo lấy sự hiệu quả làm mục tiêu nòng cốt trong việc đào tạo học viên. Với tiêu chí đào tạo học viên chất lượng, học được và làm được nên Trung tâm Đào tạo Seo Centralland luôn chọn công cụ này làm một trong những chuyên mục quan trọng cho Khóa học.DMCA.com Protection Status